Aandacht voor ‘de racebaan’ in Den Helder

  • Den Helder

Omdat er op de Fazantenstraat in Den Helder te hard gereden wordt, controleert Dhr. Kusters namens de VVN afdeling Den Helder de snelheid met een vriendelijke lasergunactie samen met de wijkagent. Voorbijgangers complimenteren hem omdat zij ook ervaren dat er te hard wordt gereden.

Daarnaast is er een buurtenquête uitgezet waaruit bleek dat 96% van de respondenten vond dat er te hard wordt gereden op de Fazantenstraat. Bij het enquêteformulier werden ook 30 km-stickers uitgedeeld voor de kliko’s. Deze zijn nu elke dinsdag duidelijk aanwezig in de straat.

Een meting met zogeheten 'lussen in de weg' leverde een gemiddelde snelheid van 49 kilometer per uur op. ,,De gemeente doet niks met die data.’’

Dus wendt een bewoner zich tot het Participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland en werd er deze middag met twee laserguns data verzameld over de gemiddelde snelheid. Hardrijders worden staande gehouden en aangesproken door een van de wijkagenten.

De bewoners zijn blij met deze actie en gaan nu samen met de gemeente verder onderzoeken wat extra mogelijkheden zijn om het te hard rijden in de straat tegen te gaan.