Toezegging gemeente maatregelen Julianaplein Doetinchem

  • Doetinchem

De bewoners rondom het Julianaplein in Doetinchem maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. De melder omschrijft het probleem als volgt:

De voorrangsweg is opgeheven. De kruising is nu onoverzichtelijk met een spoorwegovergang waar je stil op komt te staan bij verkeer van rechts. De fietspaden hebben een gevaarlijke richel midden in de weg. De voetgangers moeten oversteken zonder zebra. Er wordt te hard gereden.

Inrichting als normale 30 km zone
De verkeersconsulent van VVN heeft de verkeerssituatie onderzocht en aanbevelingen gegeven voor de inrichting. Voor de langere termijn kan hij zich vinden in het voorstel van de gemeente om de kruising in te richten als een normale 30 km kruising met bijvoorbeeld een plateau. De gemeente kan het fietspad op bepaalde plekken beter opheffen en/of veranderen in een voetpad. Voor een 30 km-zone zullen de straten op termijn smaller moeten worden ingericht.

Aanbevelingen voor de korte termijn
De verkeersconsulent adviseert om nu alvast druppel en zigzag markering op een aantal plekken te realiseren. Ook het plaatsen van schaarhekken bij de fietspaden is nodig om het  fietsverkeer te concentreren op het kruispunt met de Frans Halsweg.

Toezegging van de gemeente
De gemeente Doetinchem heeft toegezegd om zo spoedig mogelijk de druppelmarkering aan te brengen en op korte termijn het deel van het fietspad, dat overbodig en gevaarlijk is, op te heffen of in ieder geval onaantrekkelijk te maken voor fietsers. Er is helaas geen budget voor de gewenste maatregelen om de gehele situatie opnieuw in te richten. Dat zal nog meerdere jaren moeten wachten. 

Een mooie oplossing waaraan deze melding ten grondslag lag.