Volop actie aan de Waalseweg in Tull en 't Waal

  • Tull en 't Waal

Al vele jaren wordt er gesproken over het verkeer op de Waalseweg. Buurtbewoners hebben zelfs een krantenartikel gevonden uit 1972 (!) waarin ze zich erg herkenden; er was namelijk veel verkeer dat ook nog eens te hard reed. Omdat ze de situatie op de Waalseweg niet veilig vinden en zich zorgen maken over zowel hun eigen kinderen als over álle kinderen uit het dorp, hebben ze bij de gemeente aan de bel getrokken en zijn ze een participatietraject gestart.

De buurtbewoners van Tull en ’t Waal hebben meerdere acties op de planning staan om zelf te werken aan de verkeersveiligheid in de buurt. Zo zijn ze in het najaar begonnen met het uitdelen van 30 km-stickers aan ouders op school, die ook in het dorp wonen.

Op de lokale basisschool heeft de juf een “Verkeersles” gegeven aan de kinderen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) om de kinderen mee te nemen in het verhaal van de buurtbewoners. Ze is hiervoor  met de kinderen op stap gegaan in het dorp om te kijken welke verkeersborden er allemaal in het dorp staan en welke situaties er zijn. Verder heeft ze samen met de kinderen het spandoek opgehangen als een soort “officieel moment”. De school heeft voornemens om een lange slinger met de kinderen te gaan knutselen om zo aan het hek meer aandacht te vestigen op de 30 km-zone (bij school is het zelfs een 15 km-zone).

Naast het uitdelen van meer 30 km-stickers zullen de buurtbewoners ook flyers verspreiden die zij zelf hebben gemaakt, waarmee ze aandacht vragen voor veilige verkeer. Ook is de lokale VVN-afdeling op de hoogte zodat zij de situatie kunnen bespreken in het Verkeersberaad.