VVN Verkeersborden ontwerpen

  • Verkeersbord

VVN Verkeersborden ontwerpen

Wil je de verkeersdeelnemers in jouw straat of buurt attent maken op de kinderen die er wonen en spelen? En vind je dat volwassenen meer rekening moeten houden met de kinderen op straat?

Voor kinderen is het belangrijk dat ze buiten kunnen spelen en zich zelfstandig leren verplaatsen. Daarvoor is het nodig dat volwassenen hen daarvoor de mogelijkheid geven door zich verkeersveilig te gedragen. Dan is zelfs 30 km/uur in een woonwijk soms nog veel te hard.

Kinderen zijn de beste verkeersambassadeurs én de beste reden om ons verkeersveilig te gedragen. Daarnaast zijn kinderen vaak erg creatief.

Organiseer met ouders/buurtbewoners een knutselmiddag om samen met kinderen ludieke verkeersborden te ontwerpen. Je kunt het bord ook echt laten maken en bijvoorbeeld bij school ophangen. Vraag hiervoor wel altijd toestemming aan de gemeente. Sommige gemeenten werken hier aan mee door de kosten hiervoor te financieren en het bord op te hangen.

Geïnteresseerd? Maak een melding van de onveilige verkeerssituatie in jouw buurt en kom in contact met een VVN medewerker. Deze zal bespreken wat de juiste stappen zijn om in actie te komen.