95% van de 2000 automobilisten in Andijk rijdt te hard

  • snelheid

95% van de 2000 automobilisten in Andijk rijdt te hard

De afgelopen weken heeft VVN-afdeling Andijk van de radarguns van Veilig Verkeer Nederland geleend. Al lange tijd werd ervaren dat de snelheid te hoog lag in diverse straten, maar er stond nog niks op papier. Door de buurtactie VVN Snelheidsmeting kon de afdeling deze gegevens wel verzamelen. In november en december heeft de afdeling diverse snelheidsmetingen verricht op negen locaties in het dorp en hebben zo de snelheid van 2000 auto's gemeten. De controles zijn uitgevoerd gedurende de middaguren - tussen 14:00 en 17:00. De negen locaties zijn met name gekozen wegens de nabijheid van scholen, winkels, het vele fietsverkeer en voetgangers. Hoewel de maximum snelheid bij al deze locaties 30 km/uur is, reed 95% van de automobilisten te hard. Hier zaten zelfs uitschieters bij van boven de 70 km/uur. Omdat de remweg van een auto bij 50 km/uur al twee keer zo lang is als bij 30 km/uur, kunnen we wel nagaan hoe gevaarlijk het is om met 70 km/uur door woonstraten te rijden.

De actie staat ook op de website van het lokale krantje, de Andijker: https://de-andijker.nl/snelheidsmetingen-andijk/