VVN Buurtacties

Veilig Verkeer Nederland heeft diverse VVN Buurtacties ontwikkeld, waarmee je zelf iets kunt doen aan de verkeersveiligheid in de buurt. De VVN Buurtacties zijn ontwikkeld om het (eigen) gedrag inzichtelijk te maken en de bewustwording te vergroten. Maak een melding en kom in actie. Bekijk hieronder de verschillende VVN Buurtacties.

Snelheidsmeting

VVN Snelheidsmeting

Heb jij het gevoel dat er te hard gereden wordt in de buurt? Maak een melding en vraag een snelheidsmeting aan.
enquete

VVN Buurtenquête

Is het onveilig in jouw buurt en wil je hier zelf iets aan doen? Hou dan eerst een buurtenquête en ga met je medebewoners in gesprek over de verkeersonveiligheid. Ontdek of andere bewoners er hetzelfde over denken. Aan de hand van de uitkomsten kun je onderbouwd het gesprek met de gemeente aangaan.
Geïnteresseerd? Maak een melding van de onveilige verkeerssituatie in jouw buurt en kom in contact met een regionale VVN medewerker. Hij of zij zal dan met je bespreken wat de juiste stappen zijn om in actie te komen.
Kleurplaat

VVN Koerier kleurplaat

Er rijden veel bezorgdiensten in de wijk en dit brengt extra drukte en daarmee soms een onveilig verkeersveiligheidsgevoel met zich mee. Met de VVN Koerier Kleurplaat biedt Veilig Verkeer Nederland een ludieke actie waarmee kinderen aandacht vragen voor verkeersonveilige situaties in hun buurt.
kliko

VVN Stickeractie

Voor 30 km/uur gebieden heeft Veilig Verkeer Nederland kliko stickers beschikbaar. Door op de zijkant van de groene en grijze container een 30 km-sticker te plakken worden automobilisten geattendeerd op de maximumsnelheid. Omdat de containers slechts één- of/tweewekelijks zichtbaar zijn langs de weg went dit niet zoals vaste verkeersborden en vallen ze juist meer op. Bovendien zal iedereen die de sticker op de eigen kliko heeft geplakt, zelf ook minder geneigd zijn om te snel te rijden.
Parkeeractie

VVN Parkeeractie met kinderen

Staan er in jouw buurt fout en/of gevaarlijk geparkeerde auto’s? Dit vormt een gevaar voor de verkeersveiligheid, vooral voor kinderen. Kom in actie!
Remwegdemo

VVN Remwegdemonstratie

Wordt er in jouw buurt of rondom de school ook te hard gereden? Maak je je zorgen om de kinderen die niet veilig in de buurt kunnen spelen, of naar school gaan en wil je aan omstanders laten zien dat te hard rijden echt gevaarlijk is?
Verkeersbord

VVN Verkeersborden ontwerpen

Wil je de verkeersdeelnemers in jouw straat of buurt attent maken op de kinderen die er wonen en spelen? En vind je dat volwassenen meer rekening moeten houden met de kinderen op straat?
vso

VVN Veilige Schoolomgeving

Is de situatie bij de school van jouw kinderen verkeersonveilig? Kom in actie! Veilig Verkeer Nederland kan je hierbij helpen.
Verkeersintensiteitsmeting

VVN Verkeersintensiteitsmeting

Met deze Buurtactie krijg je een beeld van de verkeersintensiteit (het aantal voertuigen) in jouw straat, wijk of dorp en heb je inzicht in het type verkeer dat vooral gebruik maakt van de betreffende weg. Dat is belangrijk om te weten voordat je kunt bepalen wat verder nodig is om de verkeersveiligheid te verbeteren.
VVN Verkeersveilige buurt

VVN Verkeersveilige buurt

Met deze buurtactie kan je langs buurtbewoners gaan om te vragen of ze een verklaring zouden willen ondertekenen met
de intentie om zich aan de verkeersregels te houden. Zo kun je samen de buurt een stukje veiliger maken en proberen het
verkeersonveilige gevoel weg te nemen.