VVN Buurtacties

Veilig Verkeer Nederland heeft elf buurtacties ontwikkeld, waarmee u zelf iets kunt doen aan de verkeersveiligheid in uw buurt. De VVN Buurtacties zijn ontwikkeld om het (eigen) gedrag inzichtelijk te maken en de bewustwording te vergroten. Maak een melding en vraag een startpakket aan om in actie te komen. Bekijk hieronder de verschillende VVN Buurtacties.

parkeeractie

VVN Parkeeractie met kinderen

Staan er in uw buurt fout en/of gevaarlijk geparkeerde auto’s? Dit vormt een gevaar voor de verkeersveiligheid, vooral voor kinderen. Kom in actie!
kliko

VVN Stickeractie

Voor 30 km/uur gebieden heeft Veilig Verkeer Nederland kliko stickers beschikbaar. Door op de zijkant van de groene en grijze container een 30 km-sticker te plakken worden automobilisten geattendeerd op de maximumsnelheid. Omdat de containers slechts één- of/tweewekelijks zichtbaar zijn langs de weg went dit niet zoals vaste verkeersborden en vallen ze juist meer op. Bovendien zal iedereen die de sticker op de eigen kliko heeft geplakt, zelf ook minder geneigd zijn om te snel te rijden.
Snelheidsmeting

VVN Snelheidsmeting

Heeft u het gevoel dat er te hard gereden wordt in uw buurt? Maak een melding en vraag een snelheidsmeting aan.
Spuitmal

VVN Spuitmalactie

Vindt u dat er te hard wordt gereden in uw buurt? Vraag bij VVN dan de spuitmallenactie aan. U ontvangt dan 4 vrolijke spuitmallen, 2 spuitbussen met krijt en een veiligheidshesje om uw buurtbewoners te herinneren aan de maximumsnelheid.
Remwegdemo

VVN Remwegdemonstratie

Wordt er in uw buurt of rondom de school ook te hard gereden? Maakt u zich zorgen om de kinderen die niet veilig in de buurt kunnen spelen, of naar school gaan en wilt u aan omstanders laten zien dat te hard rijden echt gevaarlijk is?
Verkeersbord

VVN Verkeersborden ontwerpen

Wilt u de verkeersdeelnemers in uw straat of buurt attent maken op de kinderen die er wonen en spelen? En vindt u dat volwassenen meer rekening moeten houden met de kinderen op straat?
enquete

VVN Buurtenquête

Is het onveilig in uw buurt en wilt u hier met de gemeente over praten? Hou dan eerst een buurtenquête om te weten hoe anderen er over denken en u met meer mandaat het gesprek met de gemeente kan starten.
knelpunt

VVN Knelpunten inventariseren

Wilt u weten hoe verkeersveilig belangrijke loop- en fietsroutes voor basisschoolkinderen in uw buurt zijn? Maak dan samen met de kinderen een inventarisatie van de knelpunten.
zebra

VVN Zebra-actie

Oversteken is een riskante aangelegenheid. Meer dan twee derde van de geregistreerde ongevallen met voetgangers gebeurt tijdens het oversteken. Een zebrapad is bedoeld voor voetgangers om veilig en zonder oponthoud een weg over te steken. Dit kan alleen als bestuurders voetgangers daarvoor de gelegenheid geven. Om bestuurders hier aan te houden, zijn er verkeersregels opgesteld.
vso

VVN Veilige Schoolomgeving

Is de situatie bij de school van uw kinderen verkeersonveilig? Kom in actie! Veilig Verkeer Nederland kan u hierbij helpen.
buurtactie, buurtonderzoek,vvn

VVN Verkeersonderzoek

Verkeersveiligheid kan veroorzaakt worden door een combinatie van infrastructuur en gedrag. Heeft u de indruk dat de inrichting van de straat of wijk de belangrijkste oorzaak is voor de verkeersonveilige situatie in uw buurt?