Aanpassing ontwerp snelfietsroute Nederrijnpad Arnhem-Wageningen

  • nederrijnpad

Aanpassing ontwerp snelfietsroute Nederrijnpad Arnhem-Wageningen

Voor het fietspad tussen Arnhem en Wageningen was een ontwerp gemaakt om de situatie aan te passen. Omwonenden konden zich niet vinden in de verkeersveiligheid van dit ontwerp en zijn in samenwerking met VVN hiermee aan de slag gegaan.

 

Op aandringen van een omwonende heeft Veilig Verkeer Nederland met een advies gereageerd op het ontwerp van de provincie Gelderland. Een verkeersconsulent van VVN heeft constructief overleg gehad met de gemeente en de provincie en hierbij is het gelukt om de fietsoversteek enkele meters opgeschoven te krijgen, waardoor fietsers en chauffeurs elkaar beter kunnen zien, hetgeen de kans op ongevallen aanzienlijk verkleint. Ook wordt nu voorkomen dat vrachtwagens verkeersgevaarlijk kunnen parkeren. Dit deel van het Nederrijnpad wordt naar verwachting in het najaar van 2019 aangelegd.