Aanpassingen fietsoversteek Griftdijk Nijmegen

Aanpassingen fietsoversteek Griftdijk Nijmegen

Afgelopen jaar heeft de ouderraad van het Citadel college samen met de schoolleiding diverse gesprekken gehad met de gemeente Nijmegen. Onderwerp was het kruispunt bij de locatie Griftdijk.  Daarbij is het onafhankelijke advies gevraagd van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Op basis van eigen waarneming door gemeente en op basis van het rapport van VVN heeft de gemeente een aantal zaken aangepast conform het advies.

De "fietsers-stoplichten" bij de oversteekplaats vanuit Oosterhout naar het Groentje zijn aangepast

De periode dat de verkeerslichten op groen stonden waren erg kort. Dit leidde ertoe dat veel fietsers door rood licht gingen rijden of vanaf het fietspad de rijweg op gingen. De verkeerslichten zijn "slimmer" geworden en de "groentijd" is verdrievoudigd.

Dit is voor school de belangrijkste aanpassing. De lange wachttijden voor het rode fietsstoplicht werkte niet mee aan de verkeersveiligheid.  

Kruis op het fietspad

Na het oversteken van het fietspad kruisen 2 fietsersstromen elkaar. Op die plek is het onduidelijk wie voorrang heeft. Het kruis maakt dat fietsers extra opletten op wie er voorrang heeft.

De gemeente heeft toegezegd dat op termijn de fietsersstroom na het kruispunt alleen over het fietspad wordt geleid. Dat betekent dat er een aantal aanpassingen moeten plaatsvinden aan de inrichting van de weg. In de gesprekken heeft de ouderraad een belangrijke rol gespeeld.

 

  • Lent