Actie tegen te hard rijden in het winkelgebied van Naarden

  • Naarden

Actie tegen te hard rijden in het winkelgebied van Naarden

Op woensdag 24 april vond in de Evert de Bruijnstraat in de Naardense wijk Tuindorp Keverdijk een actie plaats om aandacht te vragen voor het te hard rijden door auto's en scooters.De actie werd uitgevoerd door leden van het buurtplatform, de wijkagenten en kinderen uit de buurt. Veilig Verkeer Nederland (VVN) stelde een lasergun beschikbaar om de snelheid te meten. Ook leverde VVN twee borden: Een rood bord met de tekst 'te hard' en een groep bord met de tekst 'dank u'. Omdat het een woonerf en winkelgebied is, mag je er niet harder dan 15 km/u rijden. Maar tot ergernis van veel bewoners rijden de meeste weggebruikers er een stuk harder. Dat bleek ook tijdens de snelheidscontrole op 24 april. Wanneer de snelheid hoger was dan 15 km gaven de wijkagenten een stopteken en werd de bestuurder erop aangesproken. De kinderen hielden dan het rode bord omhoog. Bij voertuigen met de juiste snelheid lieten ze het groene bord zien. Het winkelend publiek liet blijken de actie zeer te waarderen. 

 

Bron: NaarderNieuws