Advies Fietsstraat Epe-Nunspeet positief ontvangen

  • Epe Nunspeet

Advies 30km fietsstraat Gortelseweg Epe-Nunspeet positief ontvangen

Het betreft de weg tussen Emst en Vierhouten. Dit is een weg in een Natura 2000 gebied met een bijzondere landschappelijke waarde. De weg ligt gedeeltelijk in de gemeente Nunspeet en in de gemeente Epe en is aangewezen als erftoegangsweg en 60 km/uur zone.

De buurt heeft VVN gevraagd mee te denken over de inrichting van deze weg. De melder omschrijft het als volgt: “Er wordt ontzettend hard gereden op de Gortelseweg Terwijl het een rustgebied is voor de natuur. Er zijn fietsers op de weg, wandelaars. Er is geen stoep of wandelpad, dus ik moet vanuit mijn huis op de weg lopen om naar de ingang van het bos te komen. Motoren en auto's schuren voorbij terwijl je er loopt”.

Buurtbewoners hebben op 21 mei het verkeer geteld op de Gortelseweg. Het was toen Hemelvaartsdag en prachtig weer. Daarnaast hebben ze geteld op woensdag 27 mei. Ook toen was het mooi en zonnig weer. Uit de metingen blijkt inderdaad dat er opvallend veel recreatief verkeer is.

Staatsbosbeheer en Kroondomein Het Loo hebben te kennen gegeven het huidige veelvuldige gebruik door autoverkeer als ongewenst te beschouwen. Beide instanties willen het autogebruik vanwege het Natura 2000 gebied graag drastisch teruggedrongen zien en streven naar oplossingen om dat te bereiken. De provincie staat positief tegenover de plannen.

Op basis van 1e analyse geeft onze verkeersconsulent Fons Blokhuis aan dat meer dan de helft van het autoverkeer beschouwd kan worden als onnodig sluipverkeer en dus geweerd mag worden. Dat is haalbaar maar daarvoor zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk. Fons Blokhuis pleit daarnaast voor maatregelen om de maximum snelheid hier te verlagen naar 30 km/uur.

Daartoe is contact opgenomen met de landelijke kennisplatvormen op het gebied van verkeerskunde en fietsverkeer namelijk het CROW en de Stichting Landelijk Fietsplatvorm. Deze organisaties zijn geïnteresseerd in dit project. Het plan is om in samenwerking met o.a. VVN een werkgroep in het leven te roepen met als opdracht nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van fietsstraten buiten de bebouwde komt.

De betrokken partijen reageren enthousiast op het idee om dit verder te onderzoeken.