Buurtbewoners houden snelheidsmetingen in De Lier

  • De Lier

Buurtbewoners houden snelheidsmetingen in De Lier

Op maandag 21 oktober bezocht een medewerker van Veilig Verkeer Nederland een groep buurtbewoners aan de Bleijenburg in De Lier, gemeente Westland. De groep van 10 bewoners was eensgezind van mening dat er te hard wordt gereden in hun 30 km-straat en zij besloten om dit aan te pakken.

Onder het genot van koffie en zelfgebakken cake werden de plannen verder vorm gegeven. Het plan wordt om gedurende 2 weken snelheidsmetingen te houden, zo kan er data verzameld worden waardoor het probleem beter inzichtelijk wordt, ook voor bijvoorbeeld de gemeente. Hierbij is gekozen voor de onopvallende snelheidsmetingen.

De snelheidsmetingen zullen daarnaast ook opvallend gedaan worden, ondersteund door vlaggen, een spandoek, opvallende kleding en een feedback-bord. Zo worden de verkeersdeelnemers bewust van de actie en zal men in het vervolg beter weten welke maximumsnelheid er geld en zal men zich er beter aan houden.

Ook zijn er 30 km-stickers in de omloop, buurtbewoners krijgen een sticker aangeboden om op hun vuilnisbak te plakken. Dit heeft twee functies; de buurtbewoners worden zo ook betrokken bij de verkeersveiligheid in hun straat en de kliko’s geven vervolgens op verschillende momenten en verschillende plekken de snelheid weer, dit vergroot het proces van bewustzijn van verkeersdeelnemers weer. Omdat de bakken een keer per week aan de straat staan, zal er geen gewenningseffect optreden.

De wijkagent van De Lier kwam deze avond ook langs om haar betrokkenheid met de actie te tonen.

Na het overleggen ging men direct aan de slag om metingen uit te voeren en vertrouwd te raken met de apparatuur. De buurtbewoners maken voor de komende weken een rooster om op verschillende momenten en verschillende plekken te meten.

De WOS, de plaatselijke omroep, is onlangs ook komen kijken om de actie in beeld te brengen en zo extra aandacht aan verkeersveiligheid te geven.

Kijk hier voor het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=9u_dnyreqG0 

Deze buurtactie is mede mogelijk gemaakt door het ROV Zuid-Holland.