Buurtbewoners organiseren met VVN een verkeersveiligheidsactie in Waterfront Harderwijk

Buurtbewoners organiseren met VVN een verkeersveiligheidsactie in Waterfront Harderwijk

Buurtbewoners van de wijk Waterfront hebben de afgelopen periode samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de gemeente nagedacht over de verkeersveiligheid in de wijk. Het doel is samen te zorgen voor een gezellige, maar vooral veilige buurt. Om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in de wijk, hebben de buurtbewoners samen met VVN op zaterdag 3 oktober om 15.00 uur een stoepkrijt-actie gevoerd in de wijk het Waterfront.

Kinderen uit de buurt hebben op de Waterstadboulevard bij de Vuurbaak samen met wethouder

De Jong van Harderwijk een 30km-krijtmal op het wegdek gespoten. Buurtbewoners doen met een door VVN ter beschikking gestelde lasergun later nog een snelheidsmeting en er zijn al eerder 30km-stickers uitgedeeld.

Te hard rijden en uitwijken van auto’s over de stoep Waterstadboulevard

In deze buurt mogen motorvoertuigen maximaal 30 km per uur rijden. Bewoners ervaren dat de snelheden soms hoger zijn. Op de Waterstadboulevard heeft het verkeer in het geval van tegenliggers de neiging om uit te wijken over het trottoir. De straat is relatief smal en heeft een lage stoeprand. Met de bouw van extra appartementen vreest de buurt voor groeiende overlast. “Samen met de bewoners en de gemeente is de afgelopen tijd daarom heel constructief nagedacht over passende oplossingen”; aldus Tiny Limbeek van Veilig Verkeer Nederland.

Tiny Limbeek vertelt verder: “We hebben als VVN diverse meldingen gekregen van bewoners uit de wijk. Vooral ouders met kinderen ervaren hoge snelheden van automobilisten. Bewoners geven aan dat het verkeersgedrag echt wel wat socialer mag. We willen met deze actie het gewenste verkeersgedrag op een positieve manier onder de aandacht brengen. Het is een buurt met veel kinderen. Bewoners moeten elkaar zeker ook aanspreken op het gewenste gedrag.”

Verkeersbesluit

Om de door bewoners ervaren overlast op de Waterstadboulevard terug te dringen, zijn twee maatregelen bedacht.

1.      Een extra ontsluiting voor de appartementen 'Kop van de Bakens' op de Vuurtorenweg.

2.      Het omdraaien van eenrichtingverkeer in de Brandaris.

De gemeente heeft hier inmiddels een verkeersbesluit voor genomen. De realisatie van de nieuwe doorsteek naar de Vuurtorenweg en het omdraaien van het eenrichtingsverkeer zitten nu in de planvorming en kunnen over 2 jaar worden uitgevoerd. Door deze maatregelen wordt het naar verwachting een stuk rustiger op dit gedeelte van de Waterstadboulevard omdat onder andere het Noordereiland een eigen en meer directe ontsluiting krijgt.

ROV Oost-Nederland

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met hun kennis van verkeersveiligheid en van het gebied brengen ze de juiste partners bij elkaar en initiëren ze projecten. Zij richt zich daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. Hun ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis! Het ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland.

 

  • spuitmal
  • paraple
  • wethouder