Controles op parkeergedrag en fietsverlichting in Zuidplas

Controles op parkeergedrag en fietsverlichting in Zuidplas

De lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) houdt de komende maanden diverse controles in de dorpen van Zuidplas. In oktober wordt gecontroleerd op parkeergedrag bij scholen, in november ligt de nadruk op fietsverlichting. De controles vinden plaats in samenwerking met de handhavers van de gemeente en politieteam Waddinxveen-Zuidplas.

Het parkeergedrag bij scholen laat veel te wensen over. Sommige auto’s worden dusdanig geparkeerd, dat ze daardoor een gevaar zijn voor voetgangers, fietsers of andere automobilisten. Ook worden sommige auto’s niet gevaarlijk geparkeerd, maar wel op zo’n manier dat dit irritatie opwekt bij andere weggebruikers. Deze twee vormen van onwenselijk gedrag worden door VVN, de gemeentelijke handhavers en de politie aangepakt. Bestuurders worden aangesproken op hun parkeergedrag en er wordt uitleg gegeven waarom anderen dit gedrag als onwenselijk beoordelen.Als de parkeercontroles achter de rug zijn, pakt VVN het ontbreken van fietsverlichting aan. Bij scholen, sportclubs en op andere drukke locaties worden controles gehouden. Veel fietsers rijden zonder goed werkende of ingeschakelde verlichting. Voor automobilisten zijn ze dan vaak slecht zichtbaar, zeker als de fietsers ook nog eens donkere kleding dragen. Dat dit gevaar oplevert zal duidelijk zijn. Fietsers met onjuiste verlichting zullen hierop worden aangesproken. Aan (jonge) fietsers met goed werkende verlichting zullen sleutelhangers uitgedeeld worden.

Tijdens deze controles wordt in principe alleen gewaarschuwd. Maar buiten deze controles deelt de politie bekeuringen uit. De boete voor het niet voeren van de juiste verlichting bedraagt € 55, voor het ontbreken van reflectie is de boete € 35. Een setje lampjes kost ongeveer € 5. En uw veiligheid is natuurlijk onbetaalbaar.

Daarnaast heeft de lokale VVN-afdeling permanent een lasergun in bruikleen om op verschillende plaatsen en tijdstippen de snelheid te meten van de langsrijdende voertuigen. Op die manier kan gekeken worden of er op bepaalde locaties structureel te hard wordt gereden. Zo ja, dan kan het gesprek met de gemeente worden aangegaan wat hiervoor mogelijke oplossingen zouden zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit persbericht is afkomstig van VVN Afdeling Zuidplas. 

  • Zuidplas