Een mooie samenwerking tussen Kies en Co Roermond en VVN

  • Kies en Co

Een mooie samenwerking tussen Kies en Co Roermondse Veld en VVN

Kinderwijkraad Kies en Co Roermondse Veld wilde aan de slag gaan met de verkeersveiligheid in de wijk en hebben daarbij Veilig Verkeer Nederland benaderd voor leuke acties. Veilig Verkeer Nederland is daarbij aangesloten om ze te begeleiden, terwijl ze zelf de acties hebben ondernomen.

Kies en Co heeft toen een inventarisatie gemaakt van alle knelpunten in de wijk om zo inzichtelijk te maken hoe en waar de VVN buurtacties ingezet konden worden. Hier is VVN vervolgens weer bij aangesloten om een plan van aanpak met ze te maken. In samenwerking met de wijkagent en een zelfgemaakte ansichtkaart zijn de kinderen de straat op gegaan om bestuurders aan te spreken op hun verkeersgedrag door middel van positieve boodschappen. Om nog meer buurtbewoners te bereiken, zijn de kinderen ook langs de deuren gegaan om 30 km-stickers uit te delen, zodat deze op de kliko's geplakt kunnen worden voor een extra herinnering aan de snelheidslimiet.