Kinderburgemeester in actie

  • spuitmal

Kinderburgemeester in actie

Tim Hagemann is de kinderburgemeester van Woudenberg. Hij heeft een missie. Hij wil zich onder andere inzetten voor veilig verkeer in Woudenberg. 

Veilig Verkeer Nederland heeft onlangs een gesprek gehad met Tim. Hij wil wat doen aan de verkeersveiligheid. In de straat heeft hij de buurtactie met spuitmallen gedaan. Door middel van spuitmallen en spuitbussen met krijt worden verkeersdeelnemers aan de maximumsnelheid herinnerd. 

Automobilisten worden via deze weg geattendeerd op de snelheid in de wijk, namelijk 30 km per uur. Omdat de mallen vriendelijk en kinderlijk getekend zijn wordt er ook een associatie gelegd met kinderen in de buurt, waardoor ook wordt geprobeerd de snelheid van de automobilist omlaag te krijgen.

Op school bij Tim starten we binnenkort met de buurtactie Veilige Schoolomgeving. Hierbij wordt er een onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid rond de school.

  • spuitmal