Maatregelen voor Weg van Ongenade gemeente Noordoostpolder

  • Noordoostpolder

Maatregelen voor Weg van Ongenade gemeente Noordoostpolder

De melder heeft bij VVN aangegeven  dat deze 60 km-weg niet is berekend op vrachtverkeer, intensief groot agrarisch verkeer en woon- werkverkeer in combinatie met naar scholieren die naar school fietsen. Het betreft hier een lokale eenbaansweg die optisch verbreed is met bermbeton, waar fietsers niet op kunnen rijden. Hierdoor worden de scholieren met regelmaat de berm ingereden. Het is verwonderlijk dat hier nog geen ernstige ongelukken hebben plaatsgevonden. 

De lokale afdeling VVN Noordoostpolder heeft werk gemaakt van deze melding. Zij hebben in samenwerking onze verkeersconsulent Peter Buter en de gemeente nagedacht over eventuele maatregelen. Het is heel bijzonder dat de gemeenteraad deze weg heeft gecategoriseerd als een erftoegangsweg, maar vervolgens besloot om geen 60 km-borden te plaatsen: De politie kon dus ook niet handhaven op dit snelheidslimiet. Onze verkeersconsulent had dit nog nooit eerder gezien.  

Plan voor maatregelen

Door het aanbrengen van de 60 km-borden maakt de wegbeheerder in ieder geval kenbaar welke maximum snelheid geldt voor deze weg. Wordt er dan  toch sneller gereden, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de weggebruiker.

Het plan tot wijzigen van de driehoeksaansluitingen en het opheffen van voorrangskruisingen is een belangrijke stap met betrekking tot het kenbaar maken van het rijden op een erftoegangsweg.