ontwerp bord voor Ackerbroekweg Nijmegen

De stichting Move werkt met studenten van de HAN aan verbeteringen in de woonomgeving van kinderen. Veilig Verkeer Nederland is gevraagd om mee te denken over gedragsverandering op deze gevaarlijke oversteekplek vlakbij de school voor kinderen.  

Op de Ackerbroekweg mogen motorvoertuigen maximaal 50 km per uur rijden. De gereden snelheden zijn vaak nog hoger.

De Ackerbroekweg voldoet niet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Volgens deze richtlijnen dient een weg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur, over vrij liggende fietspaden (of fietspad) te beschikken. Op veel wegen is dit (nog) niet het geval, maar dan moeten de fietsstroken minimaal 1,70 m breed zijn.

Tiny Limbeek van Veilig verkeer Nederland: “Goed om te weten is dat in steeds meer gemeenten nu een discussie wordt gevoerd over het nieuwe uitgangspunt, breed onderschreven, dat binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid 30 km/uur is, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken. Het wegbeeld van de Ackerbroekweg is nu een typisch zo’n weg binnen de bebouwde kom waar 30 km/uur een meer gepaste maximumsnelheid is. Een snelheid van 50 km/uur is hier zonder fietsvoorziening ons inziens niet veilig.

Aandacht voor verkeersveiligheid bij de zebra

Leerlingen van de HAN hebben de ontwerpwedstrijd voor borden georganiseerd. Juf Marga van Xanten van de Wingerd is enthousiast: “De kinderen vonden het leuk en zijn heel erg benieuwd welke tekening nu ook echt uitgevoerd gaat worden”.  

Gijs van Lith student bedrijfskunde op de HAN.: “We willen het gewenste verkeersgedrag vooral op een positieve manier met de kinderen onder de aandacht brengen. Kinderen hebben het veilig oversteken op deze zebra zelf voorgedragen. Vooral ouders met kinderen ervaren het oversteken hier als gevaarlijk. We hebben de kinderen uit groep 8 een bord laten ontwerpen. Het beste ontwerp is nu gekozen en zal op 25 maart worden geplaatst en feestelijk onthuld. De buurtsuper en pizzeria ondersteunen deze actie met gratis feestelijke hapjes voor de kinderen”.

 

Daarnaast hebben kinderen met een lasergun aandacht gevraagd voor de gereden snelheden op de Ackerbroekweg.

 

  • de kinderen van groep 8 van Basisschool de Wingerd aandacht vragen voor de veiligheid op de Ackerbroekweg in Nijmegen

Publiciteit

 

Het was een geslaagde middag met de nodige publiciteit. 

https://www.rn7.nl/21148-nieuw-verkeersbord-moet-automobilisten-langzam…

 

Dit was de bijdrage van omroep Gelderland

https://www.gld.nl/lokaal/7613319/nieuw-verkeersbord-moet-automobiliste…

Basisschool de Wingerd op de bres voor verkeersveiligheid Ackerbroekweg (brugnijmegen.nl)