Onveilig gevoel aan de Snelliuslaan, Hilversum bevestigd

  • Hilversum

Onveilig gevoel aan de Snelliuslaan, Hilversum bevestigd

Begin april hebben een aantal buurtbewoners in Hilversum diverse snelheidsmetingen uitgevoerd aan de Snelliuslaan. Het gevoel heerste dat de afgelopen jaren er een steeds grotere toename was van het verkeer en de snelheid ervan. Eén van de buurtbewoners gaf zelfs aan dat als hij zou verhuizen, dat dat voornamelijk door de snelheid in de straat was. Afgelopen jaar is er door de gemeente al een drempel geplaatst in de straat, maar helaas zonder verbetering.

Omdat er ook steeds meer jonge gezinnen kwamen te wonen, wilden zij graag werk maken van het gevoel van onveiligheid. Veilig Verkeer Nederland heeft ze hier vervolgens bij geholpen door te voorzien in radarguns, om de snelheid te meten. Verdeeld over ruim een week zijn er meerdere snelheidsmetingen uitgevoerd om te onderzoeken of er daadwerkelijk te snel gereden wordt, of dat het vooral draait om een onveilig gevoel. Gedurende 6 dagen, zijn er op 18 tijdstippen metingen uitgevoerd en zijn er in totaal ruim 1600 metingen gedaan. Eén van de conclusies was dat 47% van de auto’s harder gingen dan 36 m/u, met zelfs een uitschieter van 66 km/u. Met name voor 10:00 ’s ochtends en tussen 14:00-18:00 werd er te hard gereden.

De metingen geven op deze manier bewijs dat er daadwerkelijk te hard wordt gereden in de wijk. De buurtbewoners hebben op basis van de metingen een mooi rapport opgesteld met de bevindingen en willen hiermee het gesprek aangaan met de gemeente om te kijken of er meer gedaan kan worden, eventueel als initiatieven vanuit de buurt.