Oversteek Sportpark Orderbos aangepakt

  • Apeldoorn

Oversteek Sportpark Orderbos aangepakt

De sportverenigingen bij Sportpark Orderbos in Apeldoorn willen aandacht voor het veiliger oversteken bij de ingang. De sportverenigingen zijn de laatste jaren erg gegroeid en veel jeugd moet oversteken op deze plek. De sportverenigingen hebben Veilig Verkeer Nederland gevraagd om te adviseren. De snelheid van de voorbijkomende auto’s op deze oversteekplek was veel te hoog.

In 2017 is door Veilig Verkeer Nederland advies uitgebracht. De aanbevelingen zijn inmiddels allemaal door de gemeente overgenomen. De gemeente Apeldoorn stelt in de planvorming nu concreet voor:  

-       Zonepoort Markering 30 KM/H, op het wegdek, aan te brengen bij de ingang van het Sportpark.

-       Ongeveer halverwege het traject naar de oversteekplaats een extra drempel aan te brengen van 12 CM hoog.

-       De oversteekplaats beter zichtbaar te maken door kanalisatiestrepen aan te brengen op de oversteekplaats.   

Verder heeft de gemeente toegezegd het voornemen te hebben de oversteekplaats rood te schilderen. Hiermee wil men echter wachten tot opnieuw geasfalteerd wordt, hetgeen binnen niet al te lange tijd op de planning staat.