Samen maken we Enspijk veiliger

  • Klikosticker

Samen maken we Enspijk veiliger

In heel Enspijk wordt te vaak harder gereden dan 30 km per uur. Vooral in de Molenkampstraat, Korte Veersteeg, Haarstraat en Beemd leidt dit tot gevaarlijke situaties omdat rechts voorrang heeft. Om hier aandacht voor te vragen is contact gezocht met Veilig Verkeer Nederland.

Door de Stichting Mooi Wonen in Enspijk zijn begin  dit jaar 150 stickers besteld voor op afvalcontainers en verdeeld in het dorp.

Op diverse plekken zijn de stickers begin 2020 op afvalcontainers geplakt. Op deze manier willen dorpsgenoten aandacht vragen voor de maximum snelheid binnen de bebouwde kom van Enspijk.  Omdat de containers maar af en toe aan straat staan, valt dit extra op en is het een duidelijk signaal vanuit de bewoners. In de nieuwsbrief zal de Stichting regelmatig aandacht blijven geven aan het onderwerp.

Het motto is:  Samen maken we Enspijk veiliger!