Slow Down Zuidbroek Apeldoorn gaat voor veiligheid

  • Zuidbroek Apeldoorn

Slow Down Zuidbroek Apeldoorn gaat voor veiligheid

Vijf bewoners van de wijk Zuidbroek hebben hun eerste mijlpaal bereikt wat betreft de verkeersveiligheid in de wijk. Bas Nijenhuis plaatste eind vorig jaar een bericht op Facebook en kreeg veel reacties van medebewoners die zich net als Bas ergeren, of zich zorgen maken over de verkeersveiligheid en de verkeersoverlast. Bas: ,,We wonen in een fantastische wijk in ontwikkeling, met veel groen en ik baalde er eigenlijk van dat ik me liet storen aan het verkeer voor ons huis. Door alle reacties is het idee ontstaan om samen wat te doen. Samen met bewoners, wijkraad, gemeente, politie, Veilig Verkeer Nederland en andere betrokkenen."

De eerste 'Slow Down' actie was gericht op de verkeersveiligheid rondom de school bij het Rooster. Ed Gill van 'Slow Down Zuidbroek': ,,We zijn nog maar net begonnen en vooral bezig met het investeren in relaties en materialen. In contact met de basisscholen werd vanuit een ouderavond de onveilige situatie bij basisschool De Diamant, het Rooster, gemeld. We hebben hierop een actie uitgezet en er werd een verkeersschouw georganiseerd met gemeente, politie en VVN. De uitkomst is dat er aanvullende maatregelen worden getroffen in de signalering voor automobilisten in de vorm van wegmarkering en verkeersborden."

De kracht van 'Slow Down Zuidbroek' zit vooral in de samenwerking. Bewoners die de koppen bij elkaar steken voor een gezamenlijk doel, samen met de wijkraad, gemeente en politie. Bas: ,,Het is mooi wat we bereiken: een nieuw matrixbord, een enquête, verbetering van verkeerssituaties en dat het goed ontvangen wordt door wijkbewoners is fijn. We hebben nog genoeg plannen en 'Slow Down' wil groeien, met mensen die hier langere tijd mee bezig willen zijn. Want gedrag veranderen kost tijd. Uiteindelijk gaat het om de veiligheid van de kinderen."

De hele nieuwbouw wijk in Noordoost Apeldoorn is een 30 km zone. Behalve haastige bewoners is er door het vele sluipverkeer naar de snelweg van mensen die de ringweg vermijden, een verkeerssituatie ontstaan waar de wijk niet op ingericht is. Een nieuw verkeersplan is in ontwikkeling. Naast dit plan richt Slow Down Zuidbroek zich op onveiligheid- en overlast in de wijk. Slow Down heeft als doel dat iedereen zich bewust wordt van zijn gedragingen in het verkeer in de wijk, wat bijdraagt aan verkeersveiligheid.

Bron: https://www.apeldoornsstadsblad.nl/nieuws/algemeen/691656/slow-down-zui…