Snelheidsmetingen tijdens kick-off in Benthuizen

  • Alphen

Snelheidsmetingen tijdens kick-off in Benthuizen

Op maandag 16 december 2019 bezocht een medewerker van Veilig Verkeer Nederland de Bentwoudlaan in Benthuizen om de kick-off van een buurtactie te begeleiden.

Buurtbewoners klagen dat er op de Bentwoudlaan stelselmatig harder wordt gereden dan de toegestane 30 km/uur. Door middel van snelheidsmetingen met een door VVN uitgeleende lasergun willen ze dit inzichtelijk maken en met de gegevens naar de gemeente stappen.

Om deze gegevens te verzamelen zal er ‘onopvallend’ gemeten worden, waarbij bestuurders niet direct in de gaten hebben dat hun snelheid gemeten wordt. Hierdoor passen bestuurders hun snelheid niet aan door de meting en kunnen er meer objectieve data verzameld worden.

Naast het ‘onopvallend’ meten zal er ook ‘opvallend’ gemeten gaan worden. Door langs de straat te staan met spandoeken, een veiligheidshesje en opvallende paraplu's weten bestuurders dat er iets gaande is, en zullen velen automatisch hun snelheid aanpassen. Als dat onder de 30 km/uur blijft kunnen ze een groen ‘bedankt’ bord zien, en een duim omhoog van de buurtbewoners. Rijdt men ondanks de zichtbare meting alsnog te hard, zullen de bestuurders feedback krijgen met een rood 'te hard'-bord.

Een dergelijke actie zorgt voor meer bewustwording bij bestuurders en doordat buurtgenoten actie voeren wordt de menselijke maat verduidelijkt, dit heeft een andere impact dan bijvoorbeeld een ‘smiley bord’ langs de straat.

Voor de kick-off werden beide manieren van meten gedemonstreerd. Bij het onopvallend meten werd al snel duidelijk dat de gereden snelheden ruim boven de 30 km/uur lagen. Bestuurders die zich aan de snelheid hielden waren een uitzondering.

Bij het zichtbaar meten pasten veel bestuurders hun snelheid wel aan, maar werd er alsnog vaak te hard gereden.

We danken de buurtbewoners voor hun initiatief om hun straat veiliger te maken en wensen hen daarmee ook veel succes met de uitvoering. Uiteindelijk helpen dergelijke initiatieven ons in de missie: iedereen veilig over straat.

Deze buurtactie is mogelijk gemaakt door het ROV-Zuid Holland en Veilig Verkeer Nederland.