Sparen voor de buurt met snelheidsmeter in Hasselt

  • Hasselt

Sparen voor de buurt met snelheidsmeter in Hasselt

Vanaf 22 oktober staat er in Hasselt een snelheidsmeter die beloont. Wanneer auto's door de straat rijden en de bestuurders zich aan de snelheid houden, komt er een klein bedrag op de teller erbij. Zo kunnen buurtbewoners samen sparen voor een leuk buurtinitiatief zoals een buurtbarbecue.

De Sikkel is een 30-kmzone in Hasselt waar vaak te hard wordt gereden. Veilig Verkeer Nederland is in opdracht van het ROV Oost-Nederland een buurtparticipatietraject met de buurt en de gemeente gestart. Eén van de onderdelen van dit traject is het Safety-Safe; de snelheidsmeter die snelheden in de straat registreert en geld doneert in de digitale spaarpot. De snelheidsmeter blijft vier weken staan waarna een eindbedrag wordt onthuld. Deze buurt heeft ervoor gekozen om een eigen snelheidsmeter-smiley te laten plaatsen van het gespaarde geld. 

Wethouder Albert Coster geeft aan blij te zijn met zo'n traject, want alleen in samenwerking met buurtbewoners kan het aantal hardrijders worden verminderd.