Stoepkrijt actie Verlengde Korte Steeg / Parallelweg Hardenberg

  • Hardenberg

Stoepkrijt actie Verlengde Korte Steeg / Parallelweg Hardenberg

Op vrijdag 5 juli heeft wethouder Te Rietstap van de gemeente Hardenberg meegedaan aan een 30 km buurtactie in de verlengde Korte Steeg / Parallelweg in Hardenberg.

Veilig Verkeer Nederland, de gemeente, het ziekenhuis en Praktijkschool Pro Hardenberg werken samen met de bewoners aan verkeersveiligheid. De bewoners maken zich zorgen over de hoge snelheden van gemotoriseerd vervoer op deze weg. De kinderen hebben namens de buurt het advies van Veilig Verkeer Nederland overhandigd aan de wethouder.

In de Verlengde Korte Steeg mogen motorvoertuigen maximaal 30 km per uur rijden. De gereden snelheden zijn vaak hoger. Dit blijkt uit snelheidsmetingen van de gemeente. Tiny Limbeek van Veilig Verkeer Nederland: “De V85 ligt tussen de 46 en 52 km per uur. Dat wil zeggen dat 85% van het verkeer onder deze limiet rijdt. Dat is veel te hoog voor een 30 km weg”.  

Gerdien de Vries geeft namens de buurt aan dat het onderwerp verkeersveiligheid echt leeft: “We zijn gevraagd mee te denken over meer bewustwording van het verkeersgedrag in deze buurt. Het is een onderwerp waar we allemaal elke dag weer aan moeten werken”.

De buurt wil verkeersveiligheid op de agenda bij plannen stationsomgeving

In het najaar van 2018 zijn bewoners gevraagd om mee te denken over ludieke buurtacties. Tiny Limbeek van Veilig Verkeer Nederland: “We willen het gewenste verkeersgedrag vooral op een positieve manier onder de aandacht brengen. De buurt wil zelf in actie komen en graag meeliften op de plannen voor de stationsomgeving. De kansen om de woonomgeving veiliger te maken moeten worden opgepakt. Het verkeer van het ziekenhuis zal hier straks niet meer rijden. Er komt een fiets- en voetgangerstunnel vanaf het station. Tiny Limbeek: Het moet voor alle partijen een uitdaging zijn om van deze zichtlocatie langs het spoor samen een veilige fietsroute en een echt verblijfsgebied te maken”.

Bewoners willen elkaar en bezoekers aanspreken op het gewenste gedrag. Bewoners geven aan dat het verkeersgedrag echt wel wat socialer mag. In de straat fietsen veel mensen en wonen gezinnen met jonge kinderen. Bewoners hebben daarom samen met de schooldirecteur van praktijkschool Pro Hardenberg en het ziekenhuis ludieke 30 km acties bedacht. De kinderen hebben samen met de wethouder een stoepkrijttekening gemaakt.

De wethouder was op 5 juli aanwezig om deel te nemen aan de buurtactie. Te Rietstap: “We gaan het advies meenemen en verder onderzoeken. Buurtbewoners moeten elkaar natuurlijk ook blijven aanspreken op het rijgedrag.