Succesvolle snelheidsmeting in Amstelveen

  • Amstelveen

Succesvolle snelheidsmeting in Amstelveen

Op het Tjotterpad in Amstelveen heerste veel irritatie bij diverse weggebruikers over de ingerichte weg. Een buurtbewoner is van mening dat de maximum snelheid lager zou moeten liggen en klopte bij Veilig Verkeer Nederland aan om in ieder geval te meten wat de huidige snelheden van voorbijgangers is.

Van VVN heeft deze buurtbewoner een lasergun in bruikleen ontvangen en twee borden om buurtbewoners te bedanken voor hun lage snelheid of te waarschuwen voor de te hoge snelheid. 

Uit de meting is gebleken dat inderdaad het merendeel harder rijdt dan de toegestane maximumsnelheid van 30 km/u. 

Deze meting geeft een goed beeld van de huidige verkeerssituatie in de straat en wellicht helpt dit om het gesprek met de wegbeheerder aan te gaan.