Van snelheidsmeting tot remwegdemonstratie in Vledderveen

  • Vledderveen

Van snelheidsmeting tot remwegdemonstratie in Vledderveen

Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe organiseerde afgelopen voorjaar een snelheidscampagne in de provincie, want begin mei startte de landelijke campagne van het Rijk. Drenthe sloot hierbij aan en vroeg daarnaast nog extra aandacht voor het thema. Via een snelheidsactie in een aantal buurten/dorpen werd een snelheidsdisplay geplaatst. Met het display werd de snelheid van weggebruikers die door het dorp/de wijk rijden gemeten. Het dorp/de buurt dat ervoor wist te zorgen dat een bepaald percentage van de weggebruikers zich aan de snelheid zou houden, maakte kans op een mooie prijs voor de buurt.

Vledderveen heeft deze sympathieke actie met veel enthousiasme uitgevoerd en dat leidde uiteindelijk tot de winst! Hun prijs was een gezellige buurtbarbecue en een remwegdemonstratie van Veilig Verkeer Nederland. Op 28 september (Nationale burendag) vond deze feestelijke buurtbarbecue plaats en was het dan ook tijd voor de gewonnen remwegdemonstratie. Op de foto ziet u hoe wethouder Doeven bij de instructeur instapt.