Veilige Schoolomgeving Veenendaal

  • VSO-Veenendaal

Veilige Schoolomgeving Veenendaal

Eerste actie voor een veiligere schoolomgeving van start! 

Alle leerlingen van de Johannes Calvijnschool en Montessorischool Aan de Basis hebben afgelopen week een flyer meegekregen. In de flyer is opgenomen dat de focus ligt op te voet en met de fiets naar school. Daarbij is toegevoegd waar de ouders het beste kunnen parkeren om de schoolomgeving overzichtelijk te maken en te houden voor de leerlingen, ouders en omwonenden. De flyer is tot stand gekomen door een mooie samenwerking tussen verschillende partijen. Ook is er een aantal gedragsregels opgesteld met de scholen, ouders, omwonenden, de politie, de gemeente en VVN. Deze regels staan ook op de flyer en gaan helpen om de verkeerstromen te verminderen. Hiermee werken zij samen aan een vellige schoolomgeving!

Dit schooljaar zullen er meerdere acties rondom verkeersveiligheid volgen. Aanvullend zal de politie handhaven de komende periode en onderzoekt de gemeente mogelijkheden voor infrastructurele verbeteringen.