VVN-afdeling Bergen-Gennep-Mook houdt snelheidsmeting met basisschool De Grote Lier

  • Bergen

VVN-afdeling Bergen-Gennep-Mook houdt snelheidsmeting met basisschool De Grote Lier

In 2018 hebben de bewoners van de Molenhoek in samenwerking met de VVN en de gemeente een verkeersveiligheidsonderzoek gehouden. Naar aanleiding van dit idee werd het plan voor een lasergunactie opgezet. Veilig Verkeer Nederland heeft hierbij de suggestie gegeven om de samenwerking aan te gaan met de kinderen van de basisschool in Molenhoek. Door de actie samen met de school te organiseren, hoopten ze meer mensen te kunnen bereiken, zoals ouders en andere familieleden van de leerlingen.

In overeenstemming met de directrice van de basisschool konden kinderen uit groep 7/8 zich aanmelden om met deze actie mee te doen, hieruit zijn vier kinderen geselecteerd. Zodoende heeft de VVN-afdeling Bergen-Gennep-Mook de snelheidsactie op 15 mei uitgevoerd samen met vier leerlingen van basisschool De Grote Lier.

De leerlingen bedienden afwisselend de lasergun en gaven iets verder op een reactie naar de automobilisten; ofwel ‘Dank u’ ofwel ‘U rijdt te hard’. Op die manier zijn er op drie locaties in de buurt de snelheden van de voorbijrijdende auto’s gemeten. Hoewel de school zelf geen hinder ondervindt van de snelheid op de weg, zijn er door de snelheidsmeting wel veel auto’s gemeten die boven de 35 km/u uitkwamen.

Op de eerste locatie reed 44% van de auto’s harder dan 40 km/u, terwijl het om een 30 km-zone gaat. Op de tweede locatie was de snelheidslimiet tevens 30 km en reed zelfs 53% harder dan 40 km/u. Waarvan de hoogst gemeten snelheid zelfs 63 km/u was!

Dit zijn natuurlijk mooie resultaten om het gesprek met de gemeente mee aan te gaan.