VVN Buurtenquête

VVN Buurenquete

Een verkeersveilige situatie in de buurt ziet u waarschijnlijk zo snel mogelijk verbeteren. Veel mensen zullen hiervoor aandacht vragen bij de gemeente. Om in gesprek te komen met de gemeente is het belangrijk om te laten zien dat het probleem door meerdere mensen zo ervaren wordt. De VVN buurtenquête is een hele goede en gemakkelijke manier om in kaart te brengen waar en welke problemen er spelen en hoe de buurtbewoners erover denken. Gelijk ook een mooie manier om een oproep te doen om samen een buurtactie te organiseren!

Geïnteresseerd? Maak een melding van de onveilige verkeerssituatie in uw buurt en kom in contact met een VVN medewerker. Deze zal met u bespreken wat de juiste stappen zijn om in actie te komen.

  • cursus