VVN Verkeersonderzoek

  • verkeersonderzoek

VVN Verkeersonderzoek

Verkeersveiligheid kan veroorzaakt worden door een combinatie van infrastructuur en gedrag. Heeft u de indruk dat de inrichting van de straat of wijk de belangrijkste oorzaak is voor de verkeersonveilige situatie in uw buurt? Maak dan een melding van uw onveilige situatie en VVN gaat bekijken of er een onafhankelijk verkeersonderzoek van één van onze verkeerskundige specialisten mogelijk is.

Om voor een verkeersonderzoek in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

De melding heeft betrekking op een verkeersveiligheidsprobleem met een algemeen belang.

U heeft als melder al contact gehad met de gemeente over de verkeersonveilige situatie.

De melding bevindt zich niet in een gerechtelijke procedure.

Een verkeerskundig consulent van VVN bekijkt de situatie vervolgens ter plaatse, zo mogelijk samen met u als melder en stelt een onafhankelijk onderzoeksrapport op. De bevindingen worden met u als melder en de gemeente besproken voordat deze definitief gemaakt wordt. Met dit rapport kan vervolgens een gesprek met de gemeente worden aangevraagd met als doel om samen tot een oplossing te komen.

Dus heeft u een verkeersonveilige situatie in de buurt en kunt u wel wat extra verkeerskundige kennis gebruiken? Maak een melding en kom in contact met een VVN medewerker. Deze zal met u bespreken wat de juiste stappen zijn om in actie te komen.