VVN Verkeersonderzoek

  • verkeersonderzoek

VVN Verkeersonderzoek

Verkeersveiligheid kan veroorzaakt worden door een combinatie van infrastructuur en gedrag. Heb jij de indruk dat de inrichting van de straat of wijk de belangrijkste oorzaak is voor de verkeersonveilige situatie in jouw buurt? Maak dan een melding van de onveilige situatie en VVN gaat bekijken of er een onafhankelijk verkeersonderzoek van één van onze verkeerskundige specialisten mogelijk is.VVN let daarbij vooral op of:

  • De melding betrekking heeft op een verkeersveiligheidsprobleem met een algemeen belang;
  • Je als melder al contact hebt gehad met de gemeente over de verkeersonveilige situatie;
  • Over de situatie geen gerechtelijke procedure loopt;
  • Een onafhankelijk verkeersonderzoek van meerwaarde is voor de specifieke situatie. 

Als een verkeerskundig specialist wordt ingezet bekijkt deze de situatie ter plaatse, zo mogelijk samen met jou als melder en stelt een onafhankelijk onderzoeksrapport op. De bevindingen worden met jou als melder en de gemeente besproken voordat deze definitief gemaakt wordt. Met dit rapport kan vervolgens een gesprek met de gemeente worden aangevraagd met als doel om samen tot een oplossing te komen. 

Dus heb jij een verkeersonveilige situatie in de buurt en kun je wel wat extra verkeerskundige kennis gebruiken? Maak een melding en kom in contact met een VVN medewerker. Deze zal met jou bespreken wat de juiste stappen zijn om in actie te komen.